Domácí úkoly


Matematika - již počítáme v oboru do 7. Trénujte počítání do pěti bez prstů, využívejte folii s příklady, kterou děti nosí domů.

                      Trénujte také rozklad čísel

Český jazyk - začínáme číst slova a první věty. Koncem listopadu dokončíme Živou abecedu a děti dostanou Slabikář. Procvičujte

                      s dětmi čtení na pruzích, které jste dostali na třídní schůzce. Nechávejte si je doma, ve škole máme jiné.

                      Domácí úkoly z psaní vždy natrénujte na Školáčkovi, poté pište do sešitu. Pište prosím pouze to, co mají děti označené

                      jako domácí úkol.

 

Angličtina - učíme se číslice 0 - 7, názvy členů rodiny, názvy zvířat, barvy a jídlo.