AKTUALITY


Ve středu 16. 5. jsme jeli společně s 1. B na školní výlet do Zoo v Ústí nad Labem. Ráno to vypadalo tak, že nám celý výlet proprší. Měli jsme ale velké štěstí, protože těsně před zoo přestalo pršet a my jsme nemuseli celé dopoledne pláštěnky vytahovat. Děti si tak mohly v pohodlí prohlédnout všechna zvířata.Při čtení informačních tabulí jim pomáhala děvčata z deváté třídy, která s námi výlet absolvovala. Na konci prohlídky se děti nejvíce těšily na nákup občerstvení nebo suvenýrů.

Všem dětem se výlet velice líbil, byly spokojeny a musím je pochválit za vzorné chování. Poznatky z výletu využijeme při výtvarné výchově,

kdy si děti vybrané zvíře ze zoo nakreslí. Foto z výletu si prohlédněte na rajčeti.