Připravujeme

Ve středu 27. 6. si nezapomeňte přinést pevné desky na vysvědčení!