Domácí úkoly


Matematika - již počítáme v oboru do 10. Trénujte počítání do pěti bez prstů, využívejte folii s příklady, kterou děti nosí domů.

                      Trénujte také rozklad čísel 5 - 10.

Český jazyk - stále procvičujte rychlé čtení slabik na pruzích. Ve Slabikáři čtěte věty a kontrolujte porozumění textu.

                      Začínáme psát kontrolní opisy, přepisy a diktáty - občas zkontrolujte, zda si děti pamatují tvary psacích písmen.

                      Domácí úkoly z psaní vždy natrénujte na Školáčkovi, poté pište do sešitu. Pište prosím pouze to, co mají děti označené

                      jako domácí úkol.


Učivo na doplnění pro Tomáše Šafáře do 24. 1. 2018:

český jazyk: Slabikář do strany 28, písanka do strany 28

matematika: pracovní sešit do30

prvouka : živočichové v zimě, procvičujte zimní měsíce, chování zvířat v zimě

anglický jazyk: opakujte čísla do 7, tvorbu množného čísla podstatných jmen


Žáci mají obecně potíže s jemnou motorikou. Zjistila jsem, že nezvládají vázání uzlů a kliček. Procvičujte to s nimi doma, ve škole na to není čas! Dále také s dětmi vystřihujte podle čar, dělá jim to také problémy.