Domácí úkoly


Matematika - Trénujte sčítání a odčítání do deseti bez prstů, na folii počítání do 20

                       Folii děti potřebují denně a musí být z domova vygumovaná.

Český jazyk - Již umíme téměř všechna písmena. Nyní musí děti trénovat plynulejší čtení vět s intonací. Ptejte se jich na obsah textu

                      mnozí nevědí, co čtou. Opakujte s nimi tvary malých a velkých písmen - častěji nyní budeme psát přepisy a diktáty slov

                      i krátkých vět.

Anglický jazyk - V měsíci květnu probíráme lekci 6 - Party food


Žáci až na vyjímky neumí házet a chytat míč. Teď začíná jaro a děti vyběhnou ven. Procvičujte s nimi házení a chytání tak, aby se míče nebály a uměly se s ním pohybovat! Procvičujte i přeskok přes švihadlo!

Domácí úkoly pro Tomáše Šafáře  a dvojčata Andrlova na týden 23. - 27. 4.

 Český jazyk: Slabikář do strany 73, Pracovní sešit str. 31 - 34, Písanka - dopsat písanku č. 3

 Matematika: začali jsme sešit č. 4 str. 1 - 4

 Prvouka: do strany 37 - 40